Kláštorisko

Ruina kartuziánskeho kláštora z 13. storočia, stal sa útočiskom obyvateľov pred tatárskymi hordami. V súčasnosti je kláštor v rekonštrukcii, každoročne koncom augusta sa na ňom konajú odpustové slávnosti.

zdroj: www.mapaslovenskyraj.sk

Ponuky v okolí