Palác v Zebrzydowiciach

Pôvodný gotický hrad z prelomu 15. a 16. storočia, neskôr prestavaný na barokový kaštieľ. V súčasnosti zámok slúži na kultúrne účely. Na prízemí sídli Komunálne informačné centrum a nájdete tu aj Turistickú informačnú kanceláriu, reštauráciu a priľahlý amfiteáter.

Obrázok: pl.wikipedia.org

Ponuky v okolí